Przymus adwokacki gdy stroną jest adwokat albo radca prawny

Strona, która sama jest adwokatem lub radcą prawnym, nie może w swojej sprawie wnieść apelacji od wyroku sądu okręgowego, podobnie jak i złożyć kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania.

Czytaj dalej „Przymus adwokacki gdy stroną jest adwokat albo radca prawny”

Możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata w związku z przewinieniem dyscyplinarnym popełnionym przed wpisem na listę adwokatów

Art. 74 p.o.a. nie wyłącza możliwości wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata w związku z przewinieniem dyscyplinarnym popełnionym przed wpisem na listę adwokatów, wtedy gdy w czasie popełnienia tego przewinienia był on również adwokatem lub aplikantem adwokackim, chyba że upłynął termin jego przedawnienia. Trzeba przy tym zauważyć, że postępowanie dyscyplinarne może w tym układzie działać także na korzyść adwokata, o którym rada adwokacka powzięła wiadomość, że dopuścił się czynu, który mógłby ewentualnie uzasadniać skreślenie go z listy adwokatów na podstawie art. 74 p.o.a. W postępowaniu tym może się przecież okazać, że nie popełnił on zarzucanego czynu, albo że przypisany czyn nie jest tego rodzaju, by uzasadniał skreślenie z listy na podstawie art. 74 p.o.a.

Czytaj dalej „Możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata w związku z przewinieniem dyscyplinarnym popełnionym przed wpisem na listę adwokatów”